TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS1000 – ĐẦU VÀO E1-ISDN VÀ 300 LICENSE MÁY LẺ IP

191.452.000

Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 300 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến