KX-TDA6381 (SẢN PHẨM THAY THẾ CHO KX-TDA 6181) – CARD 16 TRUNG KẾ CHO TỔNG ĐÀI KX-TDA/TDE600

8.855.000

KX-TDA6381: Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193) – Card 16 trung kế cho Tổng đài KX-TDA/TDE600.