KX-DT390: BÀN GIÁM SÁT TRẠNG THÁI MÁY LẺ 64 PHÍM

2.806.000

Bàn giám sát trạng thái 64 máy lẻ. Hiển thị trạng thái bận rỗi các máy lẻ được gán. Sử dụng với các tổng đài Panasonic KX-TDA và KX-TDE…