PHGLock – Khóa Vân Tay FP3303

9.800.000

Khóa Vân Tay FP3303

Cách mở khóa: Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp
Màu sắc: Xanh

0965 044 447