Jack nối F5-01

10.000

– Jack nối F5-01 (loại tốt)
– Đầu nối giữa cáp tín hiệu vào các đầu jack như: jack BNC, jack AV hoặc jack TV, Jack nối