Đầu ghi hình IP 9 kênh Huviron F-RNP1108

4.855.000