Đầu ghi hình IP 16 kênh Huviron F-RN1116

3.464.000