Bộ chia tín hiệu PoE dùng với Switch PoE Huviron F-P05-D

91.000

– Bộ chia tín hiệu PoE dùng với Switch PoE (PoE Splitter)
– Hỗ trợ tốc độ 10/100mbps