smart view huế lắp đặt camera nhà thông minh hệ thống mạng
smart view huế lắp đặt camera tại huế

CAMERA QUAN SÁT

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

605.000

Công tắc thông minh

Công tắc thông minh Sonoff Bridge

425.000
720.000

Công tắc thông minh

Công tắc thông minh Sonoff 4CH R2

575.000

Công tắc thông minh

Công tắc Sonoff 4CH

530.000

Công tắc thông minh

Công tắc thông minh Sonoff Pow

420.000

Công tắc thông minh

Công tắc thông minh Sonoff Pow R2

445.000
390.000

KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ

6.900.000

Thiết bị an ninh

Khóa khách sạn PHGLOCK RF7153

3.300.000

Thiết bị an ninh

PHGLock – Khóa Vân Tay FP3303

9.800.000

Thiết bị an ninh

PHGLock – Khóa Vân Tay FP6011

3.500.000

Thiết bị an ninh

PHGLock – Khóa Vân Tay FP6021

3.500.000

Thiết bị an ninh

PHGLock – Khóa Vân Tay FP7155

4.200.000

DỊCH VỤ CÔNG TY SMART VIEW HUẾ